IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: سمینار آموزشی اندازه گیری و تفسیر آزمایش HbA1c خون و معیارهای انتخاب روش، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر محمدرضا بختیاری، تاریخ برگزاری: 10 آذر ماه 1402