IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

یادبود همکاران محترم دکترای علوم آزمایشگاهی

صفحه در حال بروزرسانی است

تا زمین در گردش و تا آسمان در چرخش است
یاد یاران چون شما در قلب ما آرامش است

صفحه یادبود درگذشتگان همکاران ارجمند دکترای علوم آزمایشگاهی، همراهان فداکار و ایثارگران پرتلاش نظام سلامت جهت نگاه داشت یاد و خاطره این عزیزان، آنها که وقتشان و مکانشان از ما جداست و دلتنگشان میشویم امید است که روح تمامی عزیزان از دست رفته قرین آرامش باشد، از خداوند منان خواستاریم برای روح پزشکان خدوم علو درجات و آرامش اخروی عنایت فرماید.

 

دکتر عبدالحسین عطار

1345 - 1396

دکتر محمد جواد حدائق

1326 - 1392

دکتر علیرضا صمدی

1346 - 1396

دکتر پروین سجادیان

1346 - 1399

دکتر صفر شمس والا

1337 - 1396

دکتر محسن شریعت

1334 - 1393

دکتر صادق  عبادی

1338 - 1393

دکترمسعود  فلاح پور

1344 - 1393

دکتر ناصر    اکرامیان

1339 - 1400

دکتر اسماعیل جبارزاده

1339 - 1400

دکتر عباس مومنی

1344 - 1398

دکتر مجید شریف نیا

1345 - 1400

دکتر کامران
جهانی

1347 - 1397

دکتر عباس فضل اللهی

1338 - 1392

دکتر ناصر    صمدی

1348 - 1398

دکتر مهشید رحمانی

1333 - 1395

دکتر علیرضا روانبخش

1329 - 1395

دکتر محمدرضا سمیعی

1345 - 1399

دکتر فیروز قنبری شمس آباد

1339 - 1394

دکتر محسن علیزاده

1347 - 1400

دکتر ساسان کریمی

1338 - 1394

   دکتر علی کاظمی

1341 - 1389

دکتر سید کیومرث حاجی نوری

1338 - 1398

دکتر حسین   حاج موسی

ت.ت 1350

دکتر حسین
دژبان
ت.ف 1376

دکتر اسماعیل گندم کار
1344 - 1392

دکتر یعقوب   علی پور
1325 - 1387

دکتر زهرا بیگم  میر شهیدی
 

دکتر احمد خیرخواهان
ت.ف 1383

دکتر فریبا فتح اله زاده
1340 - 1390

دکتر نسرین صابری
1321 - 1386

دکتر غلامرضا والی
ت.ف 1385

دکتر محمود طالبیان اردستانی

1340 - 1386

دکتر محمدرضا اکبرزاده
1329 - 1379

دکتر محمد
جعفر احتیاطی
ت.ف 1376

دکتر محمد تقی ابوالفتح بیگی دزفولی
ت.ف 1377

دکتر قاسم ملکی پور غربی
ت.ت 1344

دکتر علی طاهری آبکوه
ت.ف 1385

دکتر خلیل
کریم زاده تبریزی
ت.ف 1379

دکتر حسین  کبیر انارکی
1334 - 1390

           

دکتر نادر  میرباقری
1343 - 1391دکتر مسعود هژیر
ت.ف 1372