IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

کمیته آموزش : برنامه های آموزشی آنلاین انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در مهر ماه سال 1399