IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: دوره جامع آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه پزشکی- حضوری و مجازی، مدرسین: دکتر علیرضا لطفی کیان، دکتر مهرداد ونکی، دکتر رضا محمدی و دکتر نرگس ایرانمنش، تاریخ برگزاری: 9، 10 و 11 خرداد ماه 1403