IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

همـایش سالـیانه انجمن پـزشکان کـودکـان ایران و چهل و پنجمین بزرگـداشت استاد دکتر محمد قریب