IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

نهاد اعتبار بخش انجمن: روش های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: آقای مرتضی ایزدیار، تاریخ برگزاری: 9 آذر ماه 1402