IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور در رابطه با آزمایش آنلاین به مدیر کل آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی