IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

30 فروردین ماه، بزرگداشت حکیم جرجانی و روز آزمایشگاهیان گرامی باد