IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

نامه سازمان نظام پزشکی به روسای محترم نظام پزشکی های سراسر کشور در ارتباط با فعالیت شرکت های واسطه گر و بازاریاب در حوزه تشخیص و درمان