IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

اطلاعیه راهنمای ورود و استفاده از برنامه ها در اولین همایش مجازی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

دبیرخانه کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران جهت اطلاع رسانی هر چه بهتر به شرکت کنندگان محترم در حال تهیه راهنمای ورود و استفاده از برنامه ها می باشد.
به زودی لینک ورود و راهنما در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.