IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

اطلاعیه جهت همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی

همکاران محترم دکترای علوم آزمایشگاهی

برای ثبت نام در ''کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران'' می بایست در تاریخ مقرر در "سامانه آموزش مداوم" (www.ircme.ir) همانند دیگر برنامه های وبینار ثبت نام نمایید.
تاریخ دقیق ثبت نام در "سامانه آموزش مداوم" (www.ircme.ir) متعاقبا اعلام خواهد شد.