IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به جناب آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی