IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مکاتبه با شهرداری در ارتباط با مدیریت پسماند

در طی مکاتبات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با مدیریت پسماند شهرداری تهران در ارتباط با اخبار واصله مبنی بر تغییر در نحوه حمل پسماند های عفونی و چگونگی انعقاد قرارداد آزمایشگاه های پزشکی با مراجع ذیصلاح نامه ای به جناب آقای مهندس جعفری معاونت محترم خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تنظیم و ارسال گردید که نتیجه آن جهت اطلاع همکاران تقدیم می گردد.

متن نامه استعلام انجمن از شهرداری تهران

پاسخ شهرداری تهران