IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / اخبار و مستندات کمیته حقوقی و مالیات

   ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

اطلاعیه کمیته حقوقی انجمن در رابطه با شهرداری - 1398/07/06

حضور محترم اعضای انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند، اخیرا کلیه شهرداری های سراسر کشور از آزمایشگاه های پزشکی عوارض کسب و پیشه را مطالبه می نمایند، در حالیکه به موجب نص صریح قانون موضوع فوق فاقد وجاهت قانونی است. لذا در صورتیکه همکاران با مشکل یاد شده مواجه گردیدند می توانند از نامه ای که توسط کمیته حقوقی انجمن تهیه و در سایت قرار گرفته جهت مکاتبه با شهرداری ها استفاده نموده و با توجه به مستندات ضمیمه از پرداخت عوارض حق کسب و پیشه خودداری نمایند.

 

 

با تشکر
دکتر معصومه حیدری
مسئول کمیته حقوقی انجمن