IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

معرفی انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

از اوایل شروع بكار ستاد انقلاب فرهنگی، كمیته بررسی و تدوین رشته‌ علوم آزمایشگاهی شروع بكار نمود. تاسیس رشته دكترای علوم آزمایشگاهی از مقاطع كاردانی و كارشناسی، نتیجه تلاش دوساله این كمیته است. اولین دانشجویان این رشته در سال 1364 در دانشگاه های علوم پزشكی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، تبریز و مشهد پذیرفته شدند و از سال 1370 اولین فارغ التحصیلان رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه های مراکز درمانی- آموزشی و بهداشتی مشغول به کار شدند. در اواسط تابستان سال 1371 جمعی از فارغ التحصیلان این رشته در صدد تشكیل انجمنی كه هماهنگ كننده و پیگیر مسائل صنفی و علمی فارغ التحصیلان این رشته باشد برآمدند. پس از تلاش فراوان و هماهنگی لازم با وزارت كشور، در آذر ماه همان سال انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی تاسیس و اولین هیئت مدیره آن انتخاب شد. از دلایل تشکیل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی به این موارد می توان اشاره نمود: 1. نیاز به نوسازی و تحول در ساختار آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ایران متناسب با ضروریات و انتظارات علمی روز دنیا با در نظر گرفتن اهداف تاسیس رشته دکترای علوم آزمایشگاهی. شایان ذکر است در سال 1370 هنوز اکثر آزمایشگاه های فعال ایران در شهر های بزرگ قرار داشت و تعداد آزمایشگاه ها بسیار کمتر از امروز بود. 2. تقویت جایگاه آزمایشگاه و فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی در ساختار بهداشت و درمان کشور

خلاصه ای از تاريخچه و معرفي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران

از اوايل شروع بكار ستاد انقلاب فرهنگي، كميته بررسي و تدوين رشته‌ علوم آزمايشگاهي شروع بكار نمود.

تاسيس رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي از مقاطع كارداني و كارشناسي، نتیجه تلاش دوساله این كميته است.

اولين دانشجويان اين رشته در سال 1364 در دانشگاه های علوم پزشكي تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، تبریز و مشهد پذیرفته شدند و از سال 1370 اولين فارغ التحصیلان رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در آزمايشگاه هاي مراکز درماني- آموزشي و بهداشتي مشغول به کار شدند.

در اواسط تابستان سال 1371 جمعي از فارغ التحصيلان این رشته در صدد تشكيل انجمني كه هماهنگ كننده و پيگير مسائل صنفي و علمي فارغ التحصيلان اين رشته باشد برآمدند. پس از تلاش فراوان و هماهنگي لازم با وزارت كشور، در آذر ماه همان سال انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تاسيس و اولين هيئت مديره آن انتخاب شد.

از دلايل تشکیل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی به این موارد می توان اشاره نمود:

1-نیاز به نوسازی و تحول در ساختار آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ایران متناسب با ضروریات و انتظارات علمی روز دنیا با در نظر گرفتن اهداف تاسیس رشته دکترای علوم آزمایشگاهی. شایان ذکر است در سال 1370 هنوز اکثر آزمایشگاه های فعال ایران در شهر های بزرگ قرار داشت و تعداد آزمایشگاه ها بسیار کمتر از امروز بود.

2-تقویت جایگاه آزمایشگاه و فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی در ساختار بهداشت و درمان کشور

اهداف انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي:

1-روز آمد كردن آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي متناسب با پيشرفت علوم و تكنولوژي پزشكي و آزمايشگاهي

2-ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهی در ایران و برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

3-برگزاری بازآموزی های مدون، سمینار و دوره های آموزشی

4-برگزاری برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت و همگروه

5-ارتقاء جايگاه واقعي آزمايشگاه‌ها در نظام سلامت

6-ايجاد فضاي همكاري، تفاهم و تعامل میان رشته‌هاي مختلف علوم آزمایشگاهی و انجمن های علمی و صنفی فعال در حیطه آزمایشگاه

7-پيگيري و احياء حقوق حرفه‌اي و صنفي پرسنل آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي

8-پيگيري امتيازات قانوني ادامه تحصيل، حق سختی شغل و ايمني حرفه‌اي

9-پيگيري حقوق قانوني همكاران دكتراي آزمايشگاهي در ارتباط با تصدي مسئوليت فني،تاسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي و ادامه تحصيل

در سال های اولیه تاسیس انجمن فعاليت‌ ها در شرايطی سخت و با تلاش‌هاي مجدانه همكاران هيئت مديره انجام می شد. این تلاش ها همچنان ادامه دارد.