IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

مقالات / فارسی

   ۱۳۸۸/۰۵/۳۱

بررسی لیزر کم توان در درمان زخم پای دیابتی