IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کمیته آموزش: کارگاه آموزشی کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی، مدرس: خانم رقیه صبوریان ، تاریخ برگزاری: 26 خرداد ماه 1401