IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

نامه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در رابطه با استفاده آزمایشگاه ها از کد های 801600 و 801625 کتاب ارزش نسبی برای بیمه شدگان