IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

کمیته آموزش: دوره آموزشی هماتومورفولوژی ،با ارائه گواهی معتبر ، مدرس: دکتر نادر وظیفه شیران ، تاریخ برگزاری: 22،23 خرداد ماه 1401