IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مصاحبه جناب آقای دکتر شهروز همتی (رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران) با خبرگزاری فارس