IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کمیته آموزش: وبینار آموزشی زایگومیست ها ،دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر محمد قهری، تاریخ برگزاری: 1 اردیبهشت ماه 1401