IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

کمیته آموزش: وبینار آموزشی عوارض ناشی از انواع تزریق فراورده های خونی ،دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر نادر وظیفه شیران، تاریخ برگزاری: 25 فروردین ماه 1401