IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تکنیک الایزا، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر مسعود پارسانیا، تاریخ برگزاری: 7 بهمن ماه 1400