IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

کمیته آموزش: مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار می کند، متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، به صورت عملی و نظری، تاریخ برگزاری: 4 الی 24 آذر ماه 1400