IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان خراسان در روز جمعه مورخ 1400/08/14 برگزار شد

 انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان خراسان بزرگ در روز جمعه 1400/08/14 در محل سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار گردید.

آقای دکتر شهروز همتی و آقای دکتر علیرضا لطفی کیان از انجمن مرکزی دکترای علوم آزمایشگاهی و آقای دکتر سید علی اکبر شمسیان از سازمان نظام پزشکی مشهد، نظارت بر انتخابات را به عهده داشتند.

جلسه با تلاوت کلام ا... مجید آغاز شد. سپس آقای دکتر سزاوار (رئیس هیئت مدیره) گزارش عملکرد دوره اخیر انجمن و آقای دکتر شاهرودیان (مسئول امور مالی) گزارش مالی را ارائه دادند که مورد تایید آقای دکتر ریاحی (بازرس انجمن) قرار گرفت.

انتخابات با مدیریت هیئت رئیسه ای متشکل از آقای دکتر جلالی، آقای دکتر مکرم و آقای دکتر پیری برگزار و پس از شمارش ۴۲ رأی نتایج زیر حاصل گردید.

اعضای هیئت مدیره:
۱- دکتر سید مجید سزاوار کمالی
۲- دکتر جلیل آگنج
۳- دکتر مسعود شاهرودیان
۴- دکتر محمد قره باغی
۵- دکتر فرید اسماعیل زاده
۶-دکتر محمد مهدی اجتهادی
۷- دکتر علی یوسفی
 
اعضای علی البدل:
۱- دکتر مسعود ایمان طلب
۲- دکتر حمید آیتی
 
بازرس اصلی:
دکتر احمد علی نیکو سرشت

بازرس علی البدل:
دکتر بهرام ریاحی

جلسه با پرسش و پاسخ و صرف ناهار به اتمام رسید.