IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر رضا محمدی، تاریخ برگزاری: 14 آبان ماه 1400