IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشهای تیروئید،دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر بابک بلبلی ، تاریخ برگزاری: 22و 23مهر ماه 1400