IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

نامه به جناب آقای دکتر سجاد رضوی دبیر محترم شورایعالی بیمه سلامت کشور در ارتباط با نحوه اجرای کدهای 801625-801600 کتاب ارزش نسبی خدمات مربوط به روش های کمی لومینسانس- الکترو کمی لومینسانس و ELFA