IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

کمیته آموزش: وبینار آموزشى قند خون و بالین،دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر رضا محمدی، تاریخ برگزاری: 26 فروردین ماه 1400