IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نامه مجمع انجمن ها به آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با رپید تست های کووید19