IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

جلسه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور در روز یکشنبه مورخ 1399/11/20برگزار شد

بیستم بهمن ماه نشست مجمع انجمن های علوم آزمايشگاهی کشور با حضور نمایندگان انجمن ها آقای دكتر شمس برهان، آقای دكتر كرمی، آقای دكتر قهرمانی، آقای دكترحمزه لو، آقای دكتر شيرين و آقای دكتر صاحب الزمانی در دفتر انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی از ساعت ١٢:٠٠ الى ١٦:٠٠ برگزار شد.

آقای دكتر رضوی دبيرشورايعالی بيمه سلامت كشور، آقای دكتر جهانگيری معاون نظارت و برنامه ريزی سازمان نظام پزشكی و آقای دكتر غفاری مدير كل درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعی به عنوان مدعوین جلسه مجمع انجمن ها بودند.

در این نشست ضمن تشكر از زحمات آقايان نسبت به افزایش ٣٥ درصدی سهم فنی خدمات تشخيصی، درخواست تجديد نظر برای سهم فنی و ترميم آن برای سه ماهه اول سال ١٤٠٠ با توجه به نرخ تورم و افزايش قیمت ارز مطرح گردید تا آزمايشگاه ها بيش از اين متضرر نشوند.

آقاي دكترحمزه لو تعرفه قيمت تمام شده تست ها را در جلسه از طرف مجمع انجمن ها پرزنته نمود و موارد فنی بحث و بررسی گردید.

همچنین در مورد موضوع نرم افزار آزمايشگاهی و تفويض اختيار تست های رپيد و موارد ديگر بحث و تصميم گيری شد.

پرداخت كامل جزء حرفه ای آزمايش های پاتولوژی به عنوان كارانه همكاران شاغل در بخش های دانشگاهی و دولتی مورد توافق قرارگرفت.