IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

نامه به جناب آقای دکتر حق دوست-معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی