IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

کمیته آموزش: وبینار آموزشی کووید-19 و تشخیص مولکولی و سرولوژی،دارای امتیاز باز آموزی،مدرس: آقای دکتر علی شیرین، آقای دکتر محمدرضا جباری، آقای مرتضی ایزدیار و خانم روشنک طهماسیان،تاریخ برگزاری: 13 و 14 آذر ماه 1399