IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی، مدرس: دکتر اعظم کارخانه ،تاریخ برگزاری: 7 آذر ماه 1399