IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به جناب آقای مهندس صفوی مدیر کل محترم اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی