IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تشخیص جنبه های آزمایشگاهی هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیوی ، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر رضا محمدی ، تاریخ برگزاری: 11مهر ماه 1399