IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

گزارشی از نهاد اعتباربخشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاه تشخیص طبی ایران در پاسداشت روز جهانی اعتباربخشی سال 2020

به نقل از نهاد اعتباربخشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاه تشخیص طبی ایران، اتحادیه اعتباربخشی منطقه ای آسیا اقیانوسیه APAC به تازگی گزارشی از فعالیت نهادهای اعتباربخش در پاسداشت روز جهانی اعتباربخشی سال 2020 منتشر نموده است.

اتحادیه های بین المللی و منطقه ای اعتباربخشی  هر ساله  در چنین روزی با انتخاب یک موضوع بعنوان شعار سال، بصورت یک شبکه جهانی واحد و همزمان ، تلاش بر برگزاری مراسم و برنامه هایی با حضور و مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق همچون آزمایشگاه ها ، سازمان ها و نهادهای ذیربط و ذینفع در سطح ملی و فراملی می نمایند و این فرصت را برای طرح موضوعات ، چالش ها و راهکارها ، مغتنم  دانسته و در توسعه همکاری های فیمابین و دامنه فعالیت ها رایزنی و اهتمام می ورزند . گفتنی است شعار روز جهانی اعتباربخشی سال 2020 بر ایمنی غذا و زنجیره تامین مواد غذایی و اصول بهداشتی تمرکز داشت.

 با توجه به شرایط برخاسته از COV19 و رعایت پروتکل های بهداشتی تکلیف شده از سوی دستگاههای ذیربط ، نهادهای اعتباربخش ناگزیر مراسم سال 2020 را بصورت مجازی و با بکارگیری از تسهیلاتی همچون شبکه های مجازی برپا نموده و گزارش فعالیت های خود را به اتحادیه منعکس داشتند.

در این راستا APAC Members celebrate #WAD2020 (Version 1.1) با گرد آوری  گزارشات واصله از نهادهای اعتباربخش ، مقاله ای تهیه و در سایت آن سازمان به آدرسAPAC  بارگذاری و فایلPDF پیوست را منتشر ساخت که در آن میان در خصوص فعالیت های IACLD  نیز گزارشدهی گردیده است.

 

APAC-Member-celebrations-of-WAD-2020