IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تضمین کیفیت هورمون شناسی و روش های ایمونو اسی،دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر مهرداد ونکی ، تاریخ برگزاری: 20و 21شهریور ماه 1399