IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

کمیته آموزش: برنامه های آنلاین انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در شهریور ماه سال 1399