IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

نامه مجمع انجمن هاى علوم آزمايشگاهى كشور به جناب آقاى دكتر نمكى وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى