IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه رییس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی