IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

تاثیر بیماری کووید 19 بر روی باروری و پیامدهای بارداری - قسمت اول (دکتر سارنگ یونسی، دکترای علوم آزمایشگاهی)