IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

مصاحبه جناب آقای دکتر شهروز همتى رييس انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهى تشخيص طبى ايران با خبرگزارى برنا

 آزمايشگاه هاى مناسب براى تشخيص كرونا/آزمايش قبل از ازدواج برقرار است فقط كلاس هاى دو روزه لغو شد