IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

نامه پیشنهاد مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی در ارتباط با: قیمت واقعی تست های آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور