IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

دعوتنامه و راهنمای ثبت نام شرکت رش دیاگنوستیک جهت شرکت در وبینارها