IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى - معاونت درمان مدل ارائه خدمت بيماران COVID-19