IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

برگزاری سمینار مجازی با عنوان " هپاتیت سی از تشخیص تا درمان" توسط مرکز تحقیقات و بیماری های گوارش و کبد دانشگاه بقیه الله الاعظم(عج) به همراه امتیاز بازآموزی