IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

نامه مجمع انجمن های آزمایشگاهی به مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تامین لوازم حفاظت فردی و ضدعفونی کننده برای آزمایشگاه ها