IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

اطلاعیه بخش آموزش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران