IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

7 توصیه طلایی مدیر کل WHO به جهان برای مبارزه با ویروس کرونا